Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Strona główna

Rowerowa Stolica Polski

 
Miasto Zielona Góra po raz drugi bierze udział w  bydgoskim projekcie „Aktywne Miasta”, w którym miasta rywalizują o puchar „Rowerowej Stolicy Polski”.
Celem projektu jest m.in. budowanie tożsamości lokalnej, propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego  środka transportu oraz wdrażanie idei smart city w miastach.
Więcej informacji na FB Urzędu Miasta Zielona Góra pod linkiem Rowerowa Stolica Polski - Zielona Góra | Zielona Góra | Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja
Do projektu „Lepsze jutro 3”
 
Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Centrum Integracji Społecznej
Kontakt w sprawie rekrutacji: Magdalena Rybczyńska – Specjalista ds. rekrutacji,
tel. 68 455 36 75, e-mail: m.rybczynska@cis.zielonagora.pl
Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4
 
 

Załączniki

Projekt "Lepsze jutro 3"

Informacja o projekcie „Lepsze jutro 3”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 15 grudnia 2021 r. do 30 września 2023 r.
Wartość projektu: 2 579 256,98 PLN.
Czas realizacji szkoleń: od 12.2021 r. do 06.2023 r. 
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerem Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko.  Obszar, na którym będzie realizowany projekt to obszar MOF Zielona Góra (gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór) i miejscowości z obszaru oddziaływania MOF ZG (Miasto Nowa Sól, Miasto i Gmina Otyń, Gmina Nowogród Bobrzański).
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa z życiu społecznym Łączna liczba uczestników projektu to 132 osoby.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3).
 
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób w specjalnościach:
  • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  
  • pracownik gospodarczy
  • pracownik terenów zieleni
Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział
w zajęciach społecznych i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
 
W projekcie przewidziano 3 edycje szkoleń.
I edycja – rozpoczęcie luty 2022 r.
II edycja – rozpoczęcie lipiec 2022 r.
III edycja – rozpoczęcie styczeń 2023 r.
 
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 12 osób z niepełnosprawnościami w specjalności pracownik fizyczny (do wyboru obsługa stajenna, obsługa hotelowa i prace remontowo – budowlane). Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 6 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać  posiłek w każdym dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.

Zapraszamy

Komunikat

W związku z koronawirusem COVID-19 kontakt z pracownikami Centrum jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów:
68 470 33 03, 68 455 36 74 lub mailowo: sekretariat@cis.zielonagora.pl

Razem dla Zielonej Góry

Jesteśmy gotowi

1 lipca wznawiamy działalność szkoleniową!
W związku z tym, w Centrum trwają przygotowania do tego, aby naszym uczestnikom i pracownikom zapewnić bezpieczne warunki do realizacji zajęć.
W budynku znajdują się m.in. pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk, kosze na zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). Dodatkowo, zgodnie z wymogami, stworzyliśmy izolatorium, które będzie wykorzystywane w przypadkach wskazujących na zakażenie koronawirusem COVID-19. Pod koniec czerwca odbędzie się także dezynfekcja całego obiektu.
     
 
     
 
     
 

Komunikat

Od 1 czerwca br. specjaliści Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze będą udzielać bezpłatne porady osobom bezrobotnym. 
W każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 dyżury pełnić będą:
    - doradca zawodowy -  tel. 68 455 36 75, e-mail: doradca.zawodowy@cis.zielonagora.pl
    - psycholog - tel. 68 455 36 72, e-mail: psycholog@cis.zielonagora.pl
    - terapeuta -  tel. 68 455 36 72, email: terapeuta@cis.zielonagora.pl
    - coach/trener personalny -  tel. 68 455 36 75, e-mail: trener.personalny@cis.zielonagora.pl

Projekt "Poprawa jakości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pt. „Poprawa jakości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 
Celem projektu jest zapoznanie  i zaadaptowanie nowych form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze i Verden, przekazanie doświadczeń i przygotowanie niepełnosprawnych do zawodów stajennego, obsługi hotelowej i zagospodarowania terenów zielonych.  

Dofinansowanie projektu z UE: 99 973,00 zł

Projekt "Lepsze jutro II"

Informacja o projekcie „Lepsze jutro II”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 01 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Wartość projektu: 16.488.148,60 PLN.
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerami Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze oraz gminy Sulechów, Czerwieńsk
i Zabór.
Głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 327 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy
i w społeczeństwie, a także zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym tych osób i 880 osób z ich otoczenia (w tym 157 osób z niepełnosprawnościami). Łączna liczba uczestników projektu to 1207 osób.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy
o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3) oraz ich otoczenie – 
z wyłączeniem osób objętych kontraktem socjalnym lub integracją społeczno-zawodową w ramach działań 7.1 i 7.2.
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 300 osób (w tym min. 30 osób z niepełnosprawnościami) w grupie usługowej (pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy) oraz fizycznej (robotnik gospodarczy, pracownik budowlany). Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach społecznych
i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się
w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 27 osób niepełnosprawnych
w obszarze obsługa stajenna, obsługa hotelowa i zagospodarowanie terenów zieleni. Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 17 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
Zadanie 3 – aktywizacja społeczna uczestników projektu oraz osób
z ich otoczenia realizowana w 22 Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PASZ) utworzonych w ramach Klubu Integracji Społecznej (20 punktów
w świetlicach sołeckich + 2 punkty w starym mieście Zielona Góra). Działalność PASZ przewiduje m.in. zajęcia integracyjne dla uczestników projektu połączone
z realizacją warsztatów szkoleniowych oraz doradztwo personalne.
 
Czas realizacji szkoleń: od 10.2018 r. do 09.2022 r.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne
w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.
1 2
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL