Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Drukuj
dodano: 2017-12-12

Listopad

23.11.2017 r.
Uczestnicy grupy pracownik sklepowy wzięli udział w warsztatach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzone przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Omawiano m.in. zagadnienia związane z doborem ubioru na rozmowę kwalifikacyjną oraz inne okazje, a także rolę tzw. pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych.
Podczas zajęć kursanci mieli okazję zdobyć zarówno podstawy teoretyczne z zakresu wizażu, jak i umiejętności praktyczne przydatne przy poszukiwaniu pracy.
22.11.2017 r.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele miejskich jednostek działających na rzecz osób potrzebujących. Gospodarzem spotkania była Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki „Przyjaciel Pomocy Społecznej”.
 
 
Drukuj
dodano: 2017-10-11

Październik

31.10.2017 r.
Pożegnaliśmy kolejną grupę uczestników projektu „Lepsze jutro”. 15 osób kształcących się w specjalności pracownik gospodarczy wyruszyło na poszukiwanie zatrudnienia. Gratulujemy zakończenia udziału w projekcie i życzymy powodzenia.
 
31.10.2017 r.
Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Lepsze jutro” w zakresie działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – utworzenia i prowadzenia Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Wykonawcą został Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
30.10.2017 r.
Uczestnicy specjalności pracownik gospodarczy kończący udział w projekcie przystąpili do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności zawodowe. Wszyscy zakończyli wykonywanie zadania wynikiem pozytywnym.
30.10.2017 r.
Odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej podsumowujące pierwszy miesiąc uczestnictwa w projekcie osób kształcących się w specjalnościach pracownik sklepowy, pracownik budowlany i opiekun środowiskowy.
Wszyscy otrzymali pozytywną opinię instruktorów, a tym samym szansę na kontynuację udziału w projekcie.
13.10.2017 r.
W siłowni plenerowej znajdującej się z tyłu budynku Centrum regularnie ćwiczą zielonogórzanie.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
03 i 10.10.2017 r.
Zorganizowaliśmy elementarny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników czwartej edycji projektu „Lepsze Jutro”. Kształcący się w zawodach pracownik budowlany, opiekun środowiskowy, pracownik gospodarczy oraz pracownik sklepowy zdobywali praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia.
Szkolenie poprowadził dyplomowany ratownik medyczny Radosław Blicharczyk.
05.10.2017 r.
Odwiedzili nas przedstawiciele Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej z województwa kujawsko- pomorskiego – w sumie 27 osób. Podczas spotkania, które odbyło się w ramach wizyty studyjnej, pracownicy Centrum opowiedzieli o realizowanych działaniach oraz planach na przyszłość.
02.10.2017 r.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję kursów w ramach projektu „Lepsze jutro”. Przez pół roku uczestnicy trzech specjalności: opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy i pracownik budowlany będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w wybranym zawodzie.
Równolegle podczas zajęć społecznych prowadzonych przez psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz doradcę zawodowego będą odbudowywać wiarę we własne siły i motywację do działania oraz uczyć się m. in. jak sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz w jaki sposób zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą.
02.10.2017 r.
Piętnaście osób zakończyło udział w trzeciej edycji projektu „Lepsze jutro”. Po półrocznym przygotowaniu zawodowym i społecznym, wyposażeni w teczki pełne zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności, zmotywowani do działania i pełni wiary w sukces, absolwenci trzech grup zawodowych ruszają na poszukiwanie pracy.
 
 
 
Drukuj
dodano: 2017-09-11

Wrzesień

28.09.2017 r.
Uczestnicy grup opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekun środowiskowy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, podczas którego poznali warunki oraz możliwości założenia spółdzielni socjalnej.
28.09.2017 r.
Przedstawiciele zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości przeprowadzili egzamin sprawdzający potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczestników projektu „Lepsze jutro”.
Swoje umiejętności zdobyte podczas półrocznego kursu sprawdzali uczestnicy kształcący się w zawodzie pracownik sklepowy.
Wszyscy uczestnicy zdali ten sprawdzian z wynikiem pozytywnym.
26.09.2017 r.
Uczestnicy szkoleń oraz pracownicy CIS wzięli udział w XIV zielonogórskiej akcji „Psu na budę” zorganizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Okazało się, że wśród nas jest wiele osób wrażliwych na krzywdę zwierząt i chętnych do pomagania. W ciągu dwóch tygodni uzbieraliśmy pokaźną paczkę pełną koców, kołder i ręczników, które w okresie zimowym posłużą zwierzakom jako posłania.
26.09.2017 r.
Panie zdobywające umiejętności zawodowe w specjalności opiekun środowiskowy przystąpiły do egzaminu końcowego przeprowadzonego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
 
22.09.2017 r.
Kursanci z III edycji projektu „Lepsze jutro” byli na wycieczce integracyjnej we Wrocławiu.
Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła wizyta w Afrykarium. Była też możliwość obejrzenia Panoramy Racławickiej, a wieczorem spektaklu pt. „Borys Godunow” Modesta Musorgskiego w Operze Wrocławskiej.
18, 21.09.2017 r.
Uczestnicy grup pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy i opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym próbowali swoich sił podczas symulacji rozmów kwalifikacyjnych. W rolę pracodawcy wcielił się doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy. Kursanci podeszli do wykonania zadania bardzo poważnie, co zaprocentowało pochwałami i wysokimi ocenami wystawionymi przez „pracodawcę”.
Na koniec wszyscy wzięli udział w spotkaniu podsumowującym.
 
19, 20.09.2017 r.
Pierwsza z grup kończących za kilka dni udział w III edycji projektu przystąpiła do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe. Panie kształcące się w specjalności opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym podczas ustnej i pisemnej części egzaminu odpowiadały m.in. na pytania dotyczące rozwoju dziecka, chorób wieku dziecięcego, rodzajów zabaw oraz kompetencji opiekuna w żłobku.
   
14.09.2017 r.
Uczestniczki szkolenia w specjalności opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym wzięły udział w szkoleniu z zakresu podstaw medycyny ratunkowej. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się cenne dla przyszłego pracodawcy.
01.09.2017 r.
Rozpoczęliśmy IV edycję projektu w specjalności pracownik gospodarczy. 21 osób podpisało Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Przez 6 miesięcy kursanci będą zdobywać teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe. Na koniec przystąpią do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.
W tym samym dniu uczestnicy wzięli udział we wstępnym szkoleniu BHP.
   
 
 
Drukuj
dodano: 2017-08-08

Sierpień

25.08.2017 r.
Anita Buraczewska – koordynator projektu „Lepsze jutro” oraz Maciej Drojecki – założyciel i członek Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES byli gośćmi redaktora Krzysztofa Baługa w audycji Radia Zachód pn. „Godzina z ekspertem”. Opowiadali o ofercie szkoleniowej Centrum oraz o możliwościach rozwoju zawodowego, jakie dają spółdzielnie socjalne.
 
09, 16, 23.08.2017 r.
W związku z prowadzoną rekrutacją do IV edycji projektu „Lepsze jutro” przeprowadziliśmy kolejne spotkania z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podczas indywidualnych rozmów pracownicy CIS zachęcali do skorzystania z oferty kursów zawodowych.
 
03.08.2017 r.
Uczestnicy projektu “Lepsze jutro” wraz z ekipą SuPeKom w Sulechowie porządkują tereny przy nowo wybudowanej drodze i ścieżce rowerowej w Obłotnem.
 
Drukuj
dodano: 2017-07-26

Lipiec

24.07.2017 r.
Odbyło się spotkanie z grupą osadzonych przebywających w zielonogórskim Areszcie Śledczym, podczas którego przekazano informacje na temat oferowanego wsparcia w projekcie „Lepsze jutro”.
 
Drukuj
dodano: 2017-06-27

Czerwiec

15.06.2017r.
W naszej siłowni plenerowej regularnie ćwiczy Pani Zofia Bielec. Brawo!
Zapraszamy wszystkich chętnych.
14.06.2017 r.
9 osób rozpoczęło udział w II edycji projektu „Lepsze jutro” w specjalności pracownik fizyczny. W dniu dzisiejszym uczestnicy podpisywali umowy, wzięli także udział w szkoleniu BHP. Od jutra, pod czujnym okiem instruktorów, rozpoczną zajęcia w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep Lotnisko.
13.06.2017 r.
Kolejna grupa uczestników projektu „Lepsze jutro” uzyskała status absolwentów CIS. Przez 15 miesięcy osoby bezrobotne przygotowywały się do wykonywania zawodu pracownik fizyczny. Kursanci odbywali praktyki z zakresu obsługi stajennej i hotelowej oraz zagospodarowania terenów zielonych. Dziś otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.
   
 
Drukuj
dodano: 2017-05-17

Maj

31.05.2017 r.
Kursanci wysłuchali wykładu Zdzisława Klima - zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy, który odpowiadał też na pytania uczestników z zakresu prawa pracy.
31.05.2017 r.
Rafał Jaszczyński – prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego podczas spotkania z uczestnikami przybliżył profil działalności stowarzyszenia. Opowiedział o swojej działalności, skupiającej się wokół propagowania oddawania szpiku kostnego, krwi i narządów do transplantacji, a także promującej sport, kulturę i ochronę środowiska. Chętni mogli zaopatrzyć się w kartę „In case of emergency”
(pol. w nagłym wypadku).
31.05.2017 r.
Z uczestnikami projektu „Lepsze jutro” spotkał się Miejski Rzecznik Konsumentów Krystyna Ujma, która podzieliła się wiedzą związaną
z tajnikami prawa konsumenckiego. Zapoznała też słuchaczy z warunkami reklamacji towaru oraz odpowiadała na liczne pytania.
31.05.2017 r.
Uczestnicy oraz absolwenci kursów spotkali się z przedstawicielami Agencji Pracy Tymczasowej DEMP. Podczas spotkania zaprezentowano oferty pracy w charakterze pracownika gospodarczego oraz pracownika produkcji.
15.05.2017 r.
Odbyło się spotkanie absolwentów oraz uczestników projektu „Lepsze jutro” z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej SUKCES. Przedstawiona została oferta pracy związana z renowacją kamienic.