Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika

Wrzesień

25.09.2019 r.
Początek tygodnia dla naszych uczestników, jak i dla nas, był bardzo ważny, ponieważ odbyły się egzaminy. Jesteśmy dumni, że wszyscy uczestnicy z grup robotnik gospodarczy, opiekun środowiskowy oraz pracownik budowlany uzyskali pozytywne wyniki, a tym samym kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu! Gratulujemy.
          
12.09.2019 r.
Nasi uczestnicy z grup opiekun środowiskowy i pracownik budowlany mieli wczoraj szansę sprawdzić, jak może przebiegać rekrutacja do firm. Kursanci wzięli udział w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez doradcę zawodowego
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, który wcielił się w rolę pracodawcy.
          

Kwiecień

01.04.2019 r.
Uczestnicy projektu wzięli udział we wstępnym szkoleniu BHP.
01.04.2019 r.
Rozpoczęliśmy II edycję projektu. Szkolenia realizowane będą w specjalnościach robotnik gospodarczy, pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy i pracownik budowlany. Weźmie w nich udział 47 osób mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia.
01.04.2019 r.
Pierwsza edycja szkoleń w projekcie „Lepsze jutro II” dobiegła końca. Kursanci, którzy przez pół roku zdobywali umiejętności zawodowe w specjalnościach robotnik gospodarczy, opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy oraz pracownik budowlany otrzymali zaświadczenia i certyfikaty.

Marzec

26-29.03.2019 r.
Uczestnicy grup robotnik gospodarczy, pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy i pracownik budowlany przystąpili do egzaminu końcowego potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Wszyscy absolwenci zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.
16.03.2019 r.
Kursanci wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Najpierw zwiedzili Afrykarium, następnie obejrzeli Panoramę Racławicką. Dzieło wywarło ogromne wrażenie na zwiedzających.
Wieczorem w Operze Wrocławskiej wysłuchali „Opowieści Hoffmanna” Jacquesa Offenbacha – reprezentanta dziewiętnastowiecznej operetki francuskiej nazywanego „mistrzem żartobliwej muzy”. Naszych kursantów urzekły piękne arie i  barkarole.
11.03.2019 r.
Rozpoczęliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla uczestników grupy opiekun środowiskowy. Po raz pierwszy w historii CIS uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje nadające tytuł ratownika. Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki egzaminu!
          
06.03.2019 r.
Blisko 100 osób odwiedziło VII Zielonogórskie Targi Pracy,  które zorganizowaliśmy we współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Powiatowym Urzędem Pracy.
Oferowano pracę  w kilkudziesięciu zawodach. Wśród wystawców były m.in. agencje pracy tymczasowej, a także Policja, Straż Graniczna, Promedica 24 czy Restauracja McDonalds.  Powiatowy Urząd Pracy przedstawił 564 oferty pracy ze 102 firm.
W trakcie targów odbyły się seminaria na temat aktywnych form pomocy oferowanych przedsiębiorcom i osobom bezrobotnym oraz zakładania spółdzielni socjalnych.
          

Sierpień

31.08.2018 r.
Ostatnia edycja grupy pracownik gospodarczy zakończyła udział w projekcie. Kursanci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.
 
28.08.2018 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy przystąpili do egzaminu końcowego potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Wszyscy absolwenci zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wrzesień

24.09.2018 r.
Absolwenci kursu pracownik budowlany przez ostatni miesiąc brali udział w szkoleniu z zakresu obsługi wózków widłowych zakończonych egzaminem nadającym stosowne uprawnienia.
 

Kwiecień

25.04.2018 r.
Kursanci z grup pracownik gospodarczy i pracownik budowlany wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził Radosław Blicharczyk. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
 
          
25.04.2018 r.
Kursanci z grup pracownik gospodarczy i pracownik budowlany wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził Radosław Blicharczyk. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
          
03.04.2018 r.
Rozpoczęliśmy szkolenie w specjalności pracownik budowlany. Siedmiu panów będzie zdobywać wiedzę oraz umiejętności pozwalające na uzyskanie zatrudnienia. Uczestnicy wezmą też udział w kursie obsługi wózków podnośnikowych.
     

Marzec

31.03.2018 r.
26 osób zakończyło udział w kolejnej edycji projektu „Lepsze jutro”. Absolwenci grup pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, pracownik budowlany i pracownik gospodarczy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności zawodowych.
          
26.03.2018 r.
Uczestnicy zdobywający umiejętności zawodowe w specjalności opiekun środowiskowy przystąpili do egzaminu końcowego przeprowadzonego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Egzamin zakończono wynikiem pozytywnym. 
     
21.03.2018 r.
Uczestniczki grupy pracownik sklepowy przystąpiły do egzaminu potwierdzającego zdobyte podczas półrocznego szkolenia kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzili specjaliści z  zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.
     
20 – 23.03.2018 r. 
Beneficjenci czwartej edycji projektu „Lepsze jutro” wzięli udział w tzw. rozmowach symulacyjnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. Była okazja przedstawić przygotowane wcześniej podczas zajęć dokumenty aplikacyjne, 
a także sprawdzić swoją gotowość do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Podczas spotkania podsumowującego omówiono poszczególne etapy rozmów z naciskiem na elementy, które można poprawić. 
     
15.03.2018 r. 
Panowie z grupy pracownik budowlany przystąpili do egzaminu kończącego kurs obsługi wózków widłowych. Wszyscy otrzymają stosowne uprawnienia. 
          
07.03.2018 r.
Już  po raz szósty w Centrum odbyły się Zielonogórskie Targi Pracy organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
W programie były m.in. prezentacje firm i ofert pracy, a następnie seminarium dla przedsiębiorców „Aktywne formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy”. Można było wysłuchać wystąpienia pn. „Osoba uzależniona w środowisku pracy”. Zainteresowani tzw. samozatrudnieniem mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych. 
 
          
02-09.03.2018 r. 
Kursanci z grupy pracownik gospodarczy uczestniczyli w zajęciach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzonych przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Uczyli się m.in. jak dobrać odpowiedni ubiór do okazji oraz w jaki sposób pracować nad poprawą swojego wizerunku. 
     
01.03.2018 r. 
30 osób rozpoczęło półroczne szkolenie w specjalności pracownik gospodarczy. Przez pierwsze 2 miesiące uczestnicy będą brać udział 
w zajęciach społecznych, m.in. z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem i terapeutą. Kolejne cztery miesiące to praktyki zawodowe w zielonogórskich jednostkach miejskich oraz na terenie partnerskich gmin. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. 
          

Luty

28.02.2018 r. 
Kursanci IV edycji projektu „Lepsze jutro” – specjalność pracownik gospodarczy zakończyli udział w projekcie. Otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a także potwierdzające zdanie egzaminu zewnętrznego.

Listopad

23.11.2017 r.
Uczestnicy grupy pracownik sklepowy wzięli udział w warsztatach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzone przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Omawiano m.in. zagadnienia związane z doborem ubioru na rozmowę kwalifikacyjną oraz inne okazje, a także rolę tzw. pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych.
Podczas zajęć kursanci mieli okazję zdobyć zarówno podstawy teoretyczne z zakresu wizażu, jak i umiejętności praktyczne przydatne przy poszukiwaniu pracy.
22.11.2017 r.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele miejskich jednostek działających na rzecz osób potrzebujących. Gospodarzem spotkania była Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki „Przyjaciel Pomocy Społecznej”.
          

Październik

31.10.2017 r.
Pożegnaliśmy kolejną grupę uczestników projektu „Lepsze jutro”. 15 osób kształcących się w specjalności pracownik gospodarczy wyruszyło na poszukiwanie zatrudnienia. Gratulujemy zakończenia udziału w projekcie i życzymy powodzenia.
     
31.10.2017 r.
Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Lepsze jutro” w zakresie działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – utworzenia i prowadzenia Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Wykonawcą został Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
30.10.2017 r.
Uczestnicy specjalności pracownik gospodarczy kończący udział w projekcie przystąpili do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności zawodowe. Wszyscy zakończyli wykonywanie zadania wynikiem pozytywnym.
          
30.10.2017 r.
Odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej podsumowujące pierwszy miesiąc uczestnictwa w projekcie osób kształcących się w specjalnościach pracownik sklepowy, pracownik budowlany i opiekun środowiskowy.
Wszyscy otrzymali pozytywną opinię instruktorów, a tym samym szansę na kontynuację udziału w projekcie.
13.10.2017 r.
W siłowni plenerowej znajdującej się z tyłu budynku Centrum regularnie ćwiczą zielonogórzanie.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
03 i 10.10.2017 r.
Zorganizowaliśmy elementarny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników czwartej edycji projektu „Lepsze Jutro”. Kształcący się w zawodach pracownik budowlany, opiekun środowiskowy, pracownik gospodarczy oraz pracownik sklepowy zdobywali praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia.
Szkolenie poprowadził dyplomowany ratownik medyczny Radosław Blicharczyk.
          
05.10.2017 r.
Odwiedzili nas przedstawiciele Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej z województwa kujawsko- pomorskiego – w sumie 27 osób. Podczas spotkania, które odbyło się w ramach wizyty studyjnej, pracownicy Centrum opowiedzieli o realizowanych działaniach oraz planach na przyszłość.
          
02.10.2017 r.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję kursów w ramach projektu „Lepsze jutro”. Przez pół roku uczestnicy trzech specjalności: opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy i pracownik budowlany będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w wybranym zawodzie.
Równolegle podczas zajęć społecznych prowadzonych przez psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz doradcę zawodowego będą odbudowywać wiarę we własne siły i motywację do działania oraz uczyć się m. in. jak sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz w jaki sposób zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą.
     
02.10.2017 r.
Piętnaście osób zakończyło udział w trzeciej edycji projektu „Lepsze jutro”. Po półrocznym przygotowaniu zawodowym i społecznym, wyposażeni w teczki pełne zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności, zmotywowani do działania i pełni wiary w sukces, absolwenci trzech grup zawodowych ruszają na poszukiwanie pracy.
     
1 2 3 4 5 6 ... 12
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL