Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika projektu

Październik

01.10.2018 r.
Kolejna grupa zakończyła udział w projekcie „Lepsze jutro”. „Budowlańcy” otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Wrzesień

24.09.2018 r.
Absolwenci kursu pracownik budowlany przez ostatni miesiąc brali udział w szkoleniu z zakresu obsługi wózków widłowych zakończonych egzaminem nadającym stosowne uprawnienia.

Sierpień

31.08.2018 r.
Ostatnia edycja grupy pracownik gospodarczy zakończyła udział w projekcie. Kursanci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.
28.08.2018 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy przystąpili do egzaminu końcowego potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Wszyscy absolwenci zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Kwiecień

25.04.2018 r.
Kursanci z grup pracownik gospodarczy i pracownik budowlany wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził Radosław Blicharczyk. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
          
03.04.2018 r.
Rozpoczęliśmy szkolenie w specjalności pracownik budowlany. Siedmiu panów będzie zdobywać wiedzę oraz umiejętności pozwalające na uzyskanie zatrudnienia. Uczestnicy wezmą też udział w kursie obsługi wózków podnośnikowych.
     

Marzec

31.03.2018 r.
26 osób zakończyło udział w kolejnej edycji projektu „Lepsze jutro”. Absolwenci grup pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, pracownik budowlany i pracownik gospodarczy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności zawodowych.
          
26.03.2018 r.
Uczestnicy zdobywający umiejętności zawodowe w specjalności opiekun środowiskowy przystąpili do egzaminu końcowego przeprowadzonego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Egzamin zakończono wynikiem pozytywnym. 
     
21.03.2018 r.
Uczestniczki grupy pracownik sklepowy przystąpiły do egzaminu potwierdzającego zdobyte podczas półrocznego szkolenia kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzili specjaliści z  zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.
     
20 – 23.03.2018 r. 
Beneficjenci czwartej edycji projektu „Lepsze jutro” wzięli udział w tzw. rozmowach symulacyjnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. Była okazja przedstawić przygotowane wcześniej podczas zajęć dokumenty aplikacyjne, 
a także sprawdzić swoją gotowość do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Podczas spotkania podsumowującego omówiono poszczególne etapy rozmów z naciskiem na elementy, które można poprawić. 
     
15.03.2018 r. 
Panowie z grupy pracownik budowlany przystąpili do egzaminu kończącego kurs obsługi wózków widłowych. Wszyscy otrzymają stosowne uprawnienia. 
          
07.03.2018 r.
Już  po raz szósty w Centrum odbyły się Zielonogórskie Targi Pracy organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
W programie były m.in. prezentacje firm i ofert pracy, a następnie seminarium dla przedsiębiorców „Aktywne formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy”. Można było wysłuchać wystąpienia pn. „Osoba uzależniona w środowisku pracy”. Zainteresowani tzw. samozatrudnieniem mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych. 
          
02-09.03.2018 r. 
Kursanci z grupy pracownik gospodarczy uczestniczyli w zajęciach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzonych przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Uczyli się m.in. jak dobrać odpowiedni ubiór do okazji oraz w jaki sposób pracować nad poprawą swojego wizerunku. 
     
01.03.2018 r. 
30 osób rozpoczęło półroczne szkolenie w specjalności pracownik gospodarczy. Przez pierwsze 2 miesiące uczestnicy będą brać udział 
w zajęciach społecznych, m.in. z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem i terapeutą. Kolejne cztery miesiące to praktyki zawodowe w zielonogórskich jednostkach miejskich oraz na terenie partnerskich gmin. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. 

 

Marzec

31.03.2018 r.
26 osób zakończyło udział w kolejnej edycji projektu „Lepsze jutro”. Absolwenci grup pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, pracownik budowlany i pracownik gospodarczy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności zawodowych.
          
26.03.2018 r.
Uczestnicy zdobywający umiejętności zawodowe w specjalności opiekun środowiskowy przystąpili do egzaminu końcowego przeprowadzonego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Egzamin zakończono wynikiem pozytywnym. 
     
21.03.2018 r.
Uczestniczki grupy pracownik sklepowy przystąpiły do egzaminu potwierdzającego zdobyte podczas półrocznego szkolenia kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzili specjaliści z  zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.
     
20 – 23.03.2018 r. 
Beneficjenci czwartej edycji projektu „Lepsze jutro” wzięli udział w tzw. rozmowach symulacyjnych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. Była okazja przedstawić przygotowane wcześniej podczas zajęć dokumenty aplikacyjne, 
a także sprawdzić swoją gotowość do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Podczas spotkania podsumowującego omówiono poszczególne etapy rozmów z naciskiem na elementy, które można poprawić. 
     
15.03.2018 r. 
Panowie z grupy pracownik budowlany przystąpili do egzaminu kończącego kurs obsługi wózków widłowych. Wszyscy otrzymają stosowne uprawnienia. 
          
07.03.2018 r.
Już  po raz szósty w Centrum odbyły się Zielonogórskie Targi Pracy organizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 
W programie były m.in. prezentacje firm i ofert pracy, a następnie seminarium dla przedsiębiorców „Aktywne formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy”. Można było wysłuchać wystąpienia pn. „Osoba uzależniona w środowisku pracy”. Zainteresowani tzw. samozatrudnieniem mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych. 
          
02-09.03.2018 r. 
Kursanci z grupy pracownik gospodarczy uczestniczyli w zajęciach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzonych przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Uczyli się m.in. jak dobrać odpowiedni ubiór do okazji oraz w jaki sposób pracować nad poprawą swojego wizerunku. 
     
01.03.2018 r. 
30 osób rozpoczęło półroczne szkolenie w specjalności pracownik gospodarczy. Przez pierwsze 2 miesiące uczestnicy będą brać udział 
w zajęciach społecznych, m.in. z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem i terapeutą. Kolejne cztery miesiące to praktyki zawodowe w zielonogórskich jednostkach miejskich oraz na terenie partnerskich gmin. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym. 

 

Listopad

23.11.2017 r.
Uczestnicy grupy pracownik sklepowy wzięli udział w warsztatach z zakresu kształtowania wizerunku prowadzone przez kosmetologa Agnieszkę Zając. Omawiano m.in. zagadnienia związane z doborem ubioru na rozmowę kwalifikacyjną oraz inne okazje, a także rolę tzw. pierwszego wrażenia w kontaktach interpersonalnych.
Podczas zajęć kursanci mieli okazję zdobyć zarówno podstawy teoretyczne z zakresu wizażu, jak i umiejętności praktyczne przydatne przy poszukiwaniu pracy.

Październik

31.10.2017 r.
Pożegnaliśmy kolejną grupę uczestników projektu „Lepsze jutro”. 15 osób kształcących się w specjalności pracownik gospodarczy wyruszyło na poszukiwanie zatrudnienia. Gratulujemy zakończenia udziału w projekcie i życzymy powodzenia.
     
31.10.2017 r.
Podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Lepsze jutro” w zakresie działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – utworzenia i prowadzenia Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Wykonawcą został Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
30.10.2017 r.
Uczestnicy specjalności pracownik gospodarczy kończący udział w projekcie przystąpili do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności zawodowe. Wszyscy zakończyli wykonywanie zadania wynikiem pozytywnym.
          
30.10.2017 r.
Odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej podsumowujące pierwszy miesiąc uczestnictwa w projekcie osób kształcących się w specjalnościach pracownik sklepowy, pracownik budowlany i opiekun środowiskowy.
Wszyscy otrzymali pozytywną opinię instruktorów, a tym samym szansę na kontynuację udziału w projekcie.
13.10.2017 r.
W siłowni plenerowej znajdującej się z tyłu budynku Centrum regularnie ćwiczą zielonogórzanie.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
03 i 10.10.2017 r.
Zorganizowaliśmy elementarny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników czwartej edycji projektu „Lepsze Jutro”. Kształcący się w zawodach pracownik budowlany, opiekun środowiskowy, pracownik gospodarczy oraz pracownik sklepowy zdobywali praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia.
Szkolenie poprowadził dyplomowany ratownik medyczny Radosław Blicharczyk.
          
05.10.2017 r.
Odwiedzili nas przedstawiciele Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej z województwa kujawsko- pomorskiego – w sumie 27 osób. Podczas spotkania, które odbyło się w ramach wizyty studyjnej, pracownicy Centrum opowiedzieli o realizowanych działaniach oraz planach na przyszłość.
          
02.10.2017 r.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję kursów w ramach projektu „Lepsze jutro”. Przez pół roku uczestnicy trzech specjalności: opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy i pracownik budowlany będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w wybranym zawodzie.
Równolegle podczas zajęć społecznych prowadzonych przez psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz doradcę zawodowego będą odbudowywać wiarę we własne siły i motywację do działania oraz uczyć się m. in. jak sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz w jaki sposób zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą.
     
02.10.2017 r.
Piętnaście osób zakończyło udział w trzeciej edycji projektu „Lepsze jutro”. Po półrocznym przygotowaniu zawodowym i społecznym, wyposażeni w teczki pełne zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności, zmotywowani do działania i pełni wiary w sukces, absolwenci trzech grup zawodowych ruszają na poszukiwanie pracy.
     

Wrzesień

28.09.2017 r.
Uczestnicy grup opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekun środowiskowy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, podczas którego poznali warunki oraz możliwości założenia spółdzielni socjalnej.
     
28.09.2017 r.
Przedstawiciele zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości przeprowadzili egzamin sprawdzający potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczestników projektu „Lepsze jutro”.
Swoje umiejętności zdobyte podczas półrocznego kursu sprawdzali uczestnicy kształcący się w zawodzie pracownik sklepowy.
Wszyscy uczestnicy zdali ten sprawdzian z wynikiem pozytywnym.
     
26.09.2017 r.
Uczestnicy szkoleń oraz pracownicy CIS wzięli udział w XIV zielonogórskiej akcji „Psu na budę” zorganizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Okazało się, że wśród nas jest wiele osób wrażliwych na krzywdę zwierząt i chętnych do pomagania. W ciągu dwóch tygodni uzbieraliśmy pokaźną paczkę pełną koców, kołder i ręczników, które w okresie zimowym posłużą zwierzakom jako posłania.
     
26.09.2017 r.
Panie zdobywające umiejętności zawodowe w specjalności opiekun środowiskowy przystąpiły do egzaminu końcowego przeprowadzonego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
22.09.2017 r.
Kursanci z III edycji projektu „Lepsze jutro” byli na wycieczce integracyjnej we Wrocławiu.
Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła wizyta w Afrykarium. Była też możliwość obejrzenia Panoramy Racławickiej, a wieczorem spektaklu pt. „Borys Godunow” Modesta Musorgskiego w Operze Wrocławskiej.
          
18, 21.09.2017 r.
Uczestnicy grup pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy i opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym próbowali swoich sił podczas symulacji rozmów kwalifikacyjnych. W rolę pracodawcy wcielił się doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy. Kursanci podeszli do wykonania zadania bardzo poważnie, co zaprocentowało pochwałami i wysokimi ocenami wystawionymi przez „pracodawcę”.
Na koniec wszyscy wzięli udział w spotkaniu podsumowującym.
     
19, 20.09.2017 r.
Pierwsza z grup kończących za kilka dni udział w III edycji projektu przystąpiła do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe. Panie kształcące się w specjalności opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym podczas ustnej i pisemnej części egzaminu odpowiadały m.in. na pytania dotyczące rozwoju dziecka, chorób wieku dziecięcego, rodzajów zabaw oraz kompetencji opiekuna w żłobku.
     
14.09.2017 r.
Uczestniczki szkolenia w specjalności opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym wzięły udział w szkoleniu z zakresu podstaw medycyny ratunkowej. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się cenne dla przyszłego pracodawcy.
          
01.09.2017 r.
Rozpoczęliśmy IV edycję projektu w specjalności pracownik gospodarczy. 21 osób podpisało Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Przez 6 miesięcy kursanci będą zdobywać teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe. Na koniec przystąpią do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.
W tym samym dniu uczestnicy wzięli udział we wstępnym szkoleniu BHP.
     

Sierpień

25.08.2017 r.
Anita Buraczewska – koordynator projektu „Lepsze jutro” oraz Maciej Drojecki – założyciel i członek Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES byli gośćmi redaktora Krzysztofa Baługa w audycji Radia Zachód pn. „Godzina z ekspertem”. Opowiadali o ofercie szkoleniowej Centrum oraz o możliwościach rozwoju zawodowego, jakie dają spółdzielnie socjalne.
09, 16, 23.08.2017 r.
W związku z prowadzoną rekrutacją do IV edycji projektu „Lepsze jutro” przeprowadziliśmy kolejne spotkania z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podczas indywidualnych rozmów pracownicy CIS zachęcali do skorzystania z oferty kursów zawodowych.
     
03.08.2017 r.
Uczestnicy projektu “Lepsze jutro” wraz z ekipą SuPeKom w Sulechowie porządkują tereny przy nowo wybudowanej drodze i ścieżce rowerowej w Obłotnem.
          
1 2 3
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL