O nas

O nas

  • 14-11-2018
Centrum zostało powołane zarządzeniem Nr 1064/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2003 roku.
Decyzją Nr 9123/3/04 Wojewody Lubuskiego placówka otrzymała w dniu 05 stycznia 2005 r. status Centrum Integracji Społecznej.
W czerwcu 2005 r. rozpoczęliśmy działalność szkoleniową. Realizujemy program adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
W ramach reintegracji zawodowej i społecznej prowadzimy:
  • zajęcia społeczne, które kształcą umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych,
  • praktyki zawodowe podczas których uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe i przechodzą przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczymy umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją