Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Strona internetowa Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Jabłoński.
 • E-mail: d.jablonski@cis.zielonagora.pl
 • Telefon: 68 470 33 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
 • Adres: Centrum Integracji Społecznej
  ul. Staszica 4
  65-175 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat@cis.zielonagora.pl
 • Telefon: 684703303

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze położony jest przy ulicy Staszica 4.
Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt jest wyposażony w windę przyległą do klatki schodowej, wyposażoną w system przycisków opisanych w systemie brajla.
Sekretariat Centrum znajduje się na I piętrze budynku.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sale wykładowe, sala sportowa i sekretariat Centrum.
Na każdym piętrze budynku znajdują  się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe(accesskey):
 
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL