Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Lubuskie.pl

Od bezdomności do normalności – konferencja CIS

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich  w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze  07 maja br. odbyła się konferencja upowszechniająca projekt pn. „Od bezdomności do normalności”. Gośćmi konferencji byli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński oraz Zastępca Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Małgorzata Jażdżewska.
Wicemarszałek Maciej Szykuła podczas swojej wypowiedzi wyraził zadowolenie, że Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze z powodzeniem od wielu lat realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podkreślił, jak ważną sferę działań społecznych obejmują te projekty pomagając osobom wykluczonych, czyli tym najbardziej potrzebującym. Określił również CIS mianem lidera na lubuskim rynku w skutecznej realizacji unijnych projektów.
 
Projekt „Od bezdomności do normalności” realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze od 01 lipca 2013r. Partnerem projektu jest BARKA UK z siedzibą w Londynie, która od wielu lat skutecznie pomaga osobom bezdomnym. Jego głównym celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego w Zielonej Górze poprzez objęcie osób bezdomnych nowatorską formą pracy ulicznej – streetworkingiem. Zaplanowane działania to pomoc doraźna, psychologiczna, lekarska, terapeutyczna, a także przeszkolenie zawodowe. Dzięki zwiększeniu dostępu do rynku pracy dla osób bezdomnych istnieje realna szansa znalezienia przez nich pracy, a w efekcie usamodzielnienia się.
 
- Należy podsumować to, co zostało zrobione w ramach funduszy unijnych w naszym regionie, w perspektywie 2007-2013 po to, by wyciągnąć wnioski, podzielić się doświadczeniami i jak najlepiej przygotować się do wydatkowania nowych środków w kolejnej perspektywie finansowej. Wiadomo już, jakimi środkami będziemy dysponować i jaka ich część zostanie przeznaczona na sferę spraw społecznych. Chciałbym, by środki w ramach perspektywy „Lubuskie 2020” były wydatkowane jak najlepiej i najskuteczniej- powiedział podczas wystąpienia wicemarszałek Maciej Szykuła.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL