Logo: Centrum Integracji Społecznej

Logo: BIP

Strona główna

Rekrutacja

13-05-2024
Nowe horyzonty -
Włączenie społeczne w oparciu o Centrum Integracji Społecznej oraz stowarzyszenia/ organizacje  działające na rzecz osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, bezrobotnych oraz bezdomnych
- projekt  dla całego  obszaru ZNOF - Etap I (lata 2024-2026)
 
ZAPRASZAMY
NA PÓŁROCZNE SZKOLENIA W SPECJALNOŚCIACH
 
- Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
- Pracownik gospodarczy
- Pracownik terenów zieleni
- Pomoc kuchenna
- Pracownik porządkowy
- Pracownik fizyczny
 
Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Centrum Integracji Społecznej
Kontakt w sprawie rekrutacji: Sylwia Lis – pracownik socjalny,
tel. 68 455 36 74, e-mail: s.lis@cis.zielonagora.pl

Wspólne dzieło

28-09-2023
Wierzą, że pomoc się opłaci! Co może pomieścić kawalerka o powierzchni 18 m kw? Empatię, zaangażowanie i wielkie serce. 
Na pierwszy rzut oka malutka, ale foremna i schludna. Do dyspozycji jest tu mały pokój z aneksem kuchennym i łazienka. Dla jednych to zwykła kawalerka, dla innych może być spełnieniem marzeń. Przyszła lokatorka, pani Krystyna, dobiega siedemdziesiątki. Przeniesie się tu z kampera, który stał na ogródkach działkowych. Bez toalety i ogrzewania.
Na trudną sytuację kobiety zwrócił uwagę Wacław Hansz, przewodniczący społecznej komisji mieszkaniowej przy prezydencie miasta. – Rozpatrujemy wnioski osób, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji – wyjaśnia W. Hansz – Naszym zadaniem jest również weryfikacja faktycznych warunków mieszkaniowych osoby, która zwraca się po pomoc, bo naciągaczy niestety nie brakuje.
 
Wspólne dzieło
 
Za kawalerkę przy ul Konicza, która należała do miasta i była lokalem komunalnym, zabrali się wspólnymi siłami. Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do akcji włączyły się: Administracja Budynków Mieszkalnych, zielonogórska firma Ekopol i Centrum Integracji Społecznej. Całość monitorowali Wacław Hansz i zielonogórski radny Andrzej Bocheński. Przedsiębiorca kupił materiały budowlane, a remont wykonali podopieczni CIS. W Centrum w ramach kursu zdobywali szlify, by uzyskać zawód pracownika budowlanego, technologa robót wykończeniowych. Remont kawalerki był praktycznym dowodem zdobycia umiejętności. Co warto podkreślić, nad mieszkaniem pracował jeden mężczyzna i cztery panie. On wziął na siebie rolę lidera, one zdobywały umiejętności. Egzamin zdali. – Trafiają do nas osoby, które znalazły się na marginesie życia – opowiada Anita Buraczewska, dyrektor Centrum Integracji Społecznej. – To niezwykle budujące obserwować zaangażowanie, z jakim podopieczni CIS włączyli się do pomocy osobie, która również ma za sobą trudne doświadczenia.
 
Czas na samodzielność
 
Kolejny etap to odbiór kluczy przez nową lokatorkę. – Pani jest pod opieką MOPS. Będzie miała możliwość skorzystania zasiłku celowego na doposażenie mieszkania. Za czynsz i opłaty będzie odpowiedzialna sama. Pobiera emeryturę i utrzymywać będzie się we własnym zakresie – podkreśla Renata Mach, dyrektor MOPS.
- Co rzucisz za siebie, znajdziesz przed sobą – komentuje przedsiębiorca, który włączył się do akcji, ale chce zachować anonimowość. – Wierzę, że ta pomoc wróci, kiedy my znajdziemy się w potrzebie.
          
Fot. UM

Zbiórka dla dzieci

10-07-2023
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
Pani Angelika, uczestniczka kursu w CIS w projekcie "Lepsze jutro II", uległa wypadkowi samochodowemu i w chwili obecnej przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. 
Potrzebne jest wsparcie - połączmy siły i dołóżmy swoją cegiełkę! 
Liczy się każda złotówka!
 
Link do zrzutka.pl: Zbiórka dla dzieci

Wyróżnienie

15-06-2023
 
Informacja o projekcie „Lepsze jutro 3”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 15 grudnia 2021 r. do 30 września 2023 r.
Wartość projektu: 2 579 256,98 PLN.
Czas realizacji szkoleń: od 12.2021 r. do 06.2023 r. 
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerem Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko.  Obszar, na którym będzie realizowany projekt to obszar MOF Zielona Góra (gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór) i miejscowości z obszaru oddziaływania MOF ZG (Miasto Nowa Sól, Miasto i Gmina Otyń, Gmina Nowogród Bobrzański).
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa z życiu społecznym Łączna liczba uczestników projektu to 132 osoby.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3).
 
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób w specjalnościach:
  • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  
  • pracownik gospodarczy
  • pracownik terenów zieleni
Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział
w zajęciach społecznych i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
 
W projekcie przewidziano 3 edycje szkoleń.
I edycja – rozpoczęcie luty 2022 r.
II edycja – rozpoczęcie lipiec 2022 r.
III edycja – rozpoczęcie styczeń 2023 r.
 
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 12 osób z niepełnosprawnościami w specjalności pracownik fizyczny (do wyboru obsługa stajenna, obsługa hotelowa i prace remontowo – budowlane). Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 6 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać  posiłek w każdym dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.
Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pt. „Poprawa jakości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 
Celem projektu jest zapoznanie  i zaadaptowanie nowych form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze i Verden, przekazanie doświadczeń i przygotowanie niepełnosprawnych do zawodów stajennego, obsługi hotelowej i zagospodarowania terenów zielonych.  

Dofinansowanie projektu z UE: 99 973,00 zł
Informacja o projekcie „Lepsze jutro II”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 01 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Wartość projektu: 16.488.148,60 PLN.
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerami Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze oraz gminy Sulechów, Czerwieńsk
i Zabór.
Głównym celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 327 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy
i w społeczeństwie, a także zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym tych osób i 880 osób z ich otoczenia (w tym 157 osób z niepełnosprawnościami). Łączna liczba uczestników projektu to 1207 osób.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy
o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3) oraz ich otoczenie – 
z wyłączeniem osób objętych kontraktem socjalnym lub integracją społeczno-zawodową w ramach działań 7.1 i 7.2.
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 300 osób (w tym min. 30 osób z niepełnosprawnościami) w grupie usługowej (pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy) oraz fizycznej (robotnik gospodarczy, pracownik budowlany). Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach społecznych
i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się
w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 27 osób niepełnosprawnych
w obszarze obsługa stajenna, obsługa hotelowa i zagospodarowanie terenów zieleni. Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 17 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
Zadanie 3 – aktywizacja społeczna uczestników projektu oraz osób
z ich otoczenia realizowana w 22 Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PASZ) utworzonych w ramach Klubu Integracji Społecznej (20 punktów
w świetlicach sołeckich + 2 punkty w starym mieście Zielona Góra). Działalność PASZ przewiduje m.in. zajęcia integracyjne dla uczestników projektu połączone
z realizacją warsztatów szkoleniowych oraz doradztwo personalne.
 
Czas realizacji szkoleń: od 10.2018 r. do 09.2022 r.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne
w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.

Dane teleadresowe

ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra
tel. +48 68 470 33 03
sekretariat@cis.zielonagora.pl
ESP adres: /CISZielonaGora/SkrytkaESP
 
Godz. pracy: 7.00 do 15.00
 
Dane do faktur:
Nabywca:
Miasto Zielona Góra 
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca:
Centrum Integracji Społecznej 
ul. Staszica 4
65-175 Zielona Góra

Aktualności

Lipiec

02-07-2024

Czerwiec

07-06-2024

Maj

02-05-2024

Kwiecień

18-04-2024
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL